Povijest galerije

Galerija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započela je sa svojom izlagačkom djelatnošću 20. svibnja 2004. godine izložbom „Likovni radovi studenata Učiteljske akademije“. Razlog osnutka Galerije leži u želji za promocijom likovnog stvaralaštva djece, studenata i likovnih umjetnika. Galerija je ujedno i most prema društvenoj zajednici, predškolskim ustanovama, školama, djeci, učenicima, odgojiteljima i učiteljima, sveučilištu. U svekolikom razvitku likovne umjetnosti na tlu Hrvatske uloga odgajatelja i učitelja s djecom od velike je važnosti. Uz prve doticaje likovnih, kompozicijskih i likovno-tehničkih elemenata gdje se njeguje vlastito stvaralaštvo, djecu se od najranije dobi uvodi u potrebu osvješćivanja i upoznavanja svijeta putem umjetnosti i njenih djela. Pristupi tehnici rada, određenim motivima i vlastitom izrazu najbolje se sažmu u izložbenom pregledu koji poprima reprezentativni karakter te time doprinosi likovnom i metodičkom oblikovanju odgojitelja i učitelja. Težnja Galerije je da se bavi širokim spektrom umjetničkih medija.

Prostor Galerije Učiteljskog fakulteta nalazi se unutar arhitektonskog zdanja arhitekta Zvonimira Vrkljana (Ženska realna gimnazija sestara milosrdnica, 1937.-1039., danas zgrada Učiteljskog fakulteta), jednog od niza vrsnih ostvarenja obrazovne namjene međuratnog razdoblja (zgrada u Savskoj 77 definirana je kao kulturno dobro koje u sklopu prostornih međa pripada pod stupanj zaštite B kategorije).

Prvi voditelj Galerije bio je akademski slikar Danijel Žabčić, stalni zaposlenik tadašnje Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu. Temeljni je cilj Galerije postići svojim izložbenim aktivnostima prepoznatljivost Učiteljskog fakulteta kao prostora posebne brige za stvaralaštvo u vertikali djeca-studenti-umjetnici u javnosti na području likovnog stvaralaštva.