Galerija Učiteljskog fakulteta

Savska cesta 77

10000 Zagreb

Tel: 01 6327 300

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 9-18

E-mail: galerija@ufzg.hr

Kontaktirajte nas